فروشگاه ملیشیکافروشگاه ملیشیکا

↧  pull to refresh  ↧


  0

  جنس کار ترکیب چرم و تور نشمیل قد ۱۱۰

  سایز ۱
  دورسینه ۸۸

  دورکمر ۷۳

  سایز ۲
  دورسینه ۹۲

  دورکمر ۷۷

  سایز ۳
  دورسینه ۹۶

  دورکمر ۸۰

  سایز ۴ 
  دورسینه ۱۰۱

  دور کمر ۸۴

   0
   یه پیراهن خیلی باکلاس…
    0
    حرفی برای گفتن نمیزارن.....